Skip to content

Cēsu Brīvprātīgā pulka Skolnieku rotas piemiņas uzturētāju delegācijas viesošanās

    Skolnieku rotas karoga turētāji

    Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 3. aprīlī viesojās Cēsu Brīvprātīgā pulka Skolnieku rotas piemiņas uzturētāju delegācija, lai iepazītos ar skolas darbu patriotiskās audzināšanas īstenošanā. Ģimnāzija ir viena no skolām, kas ir apņēmusies glabāt Skolnieku rotas piemiņu un aktīvāk iesaistīties jauniešu patriotiskās audzināšanas īstenošanā.

    Tikšanās laikā 12. klašu skolēni Gustavs Valdmanis un Paula Sietiņsone iepazīstināja viesus ar skolā īstenotajiem pasākumiem piederības sajūtas skolai un Latvijas valstij veicināšanā, savukārt viesiem bija iespēja uzdot jautājumus, lai iepazītu skolas pieredzi.

    Attēlos: Cēsu Brīvprātīgā pulka Skolnieku rotas piemiņas uzturētāju delegācijas viesošanās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā; skolas sagatavotais pieredzes stāsts par iesaistīšanos patriotiskajā audzināšanā