Skip to content

DACVĢ noticis sarunu festivāls

    Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā noticis sarunu festivāls, ko mācību kursa “Projekta darbs” ietvaros organizēja 12. klases skolniece Estere Eglīte un Ketrina Beroza.

    Sarunu festivāla laikā skolēni piedalījās divos sarunu notikumos – “Lielā tautu staigāšana” un “Dialogu apļi” -, kuru laikā skolēniem un skolotājiem bija iespēja diskutēt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, veidojot cieņpilnas, godīgas un atklātas sarunāšanās kultūru skolā.

    Paldies Esterei un Ketrinai par festivāla organizēšanu un jaunu sarunāšanās iespēju radīšanu skolēniem un skolotājiem!

    sarunu festivāls

    Attēlos: neliels ieskats Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu organizētajā sarunu festivālā