Skip to content

Individuāli diferencēta un pašvadīta digitālā mācību stunda

  diferencēti pašizglītota digitālā stunda

  Šajā mācību gadā kopā ar kolēģēm no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas darbojos skolotāju profesionālās prakses izpētes grupā “Vide, kas veicina mācīšanos”. Tās ietvaros mēs lasām publiski pieejamos pētījumus un sarunājamies, kā veidot tādu informatīvo, sociālo un fizisko vidi klasē, kas atbalsta skolēnu mācīšanos, un katrs īstenojam konkrētu pārmaiņu iniciatīvu šādas vides radīšanā savā klasē.
  Mana pārmaiņu iniciatīva ir saistīta ar informatīvo vidi, proti, tehnoloģiju bagātinātu mācīšanos stundās. Iepriekšējā mācību gadā, piedaloties Erasmus+ mobilitātes projekta braucienā Beļģijā, pieredzēju, kā skolotāja mācīšanas un mācīšanās procesu organizē, izmantojot tikai digitālos risinājumus. Jau tad domāju, ka šādu procesu gribētos izmēģināt arī man, un dalība skolotāju sadarbības grupā bija papildus stimuls to izdarīt.
  Tā rezultātā mani 7. klases skolēni Latvijas un pasaules vēsturē mācību tēmu “Krusta karu cēloņi viduslaikos” šodien apguva pašvadīti, izmantojot manis sagatavotos digitālos materiālus: vēstures avotu analīzes uzdevumus, video un audio materiālus, zināšanu pašpārbaudes testus u.c.. Skolēni veica sasniedzamajiem rezultātiem pakārtotus mācību uzdevumus, pēc kuru izpildes audio un video formātā katram individuāli bija pieejams mans skolotāja skaidrojums un paraugs, kā es šos uzdevumus esmu veicis. Tāpat skolēniem bija iespēja veikt zināšanu pašpārbaudes uzdevumus, lai pārliecinātos, vai viņi ir apguvuši mācību stundas sākumā izvirzītos sasniedzamos rezultātus.
  Mācību stundas laikā es kā skolotājs atskaņoju vien pāris teikumu, jo visu sakāmo biju pateicis jau iepriekš, sagatavojot mācību materiālus stundai. Tas, ko uzreiz redzu kā fundamentālu ieguvumu šādam mācīšanās procesam, ir diferenciācija. Katrs skolēns varēja strādāt savā mācīšanās tempā: kādam mani datorā vajadzēja “iepauzēt” biežāk, lai fiksētu pierakstos būtiskāko, savukārt citiem – tikai tik daudz, lai salīdzinātu savas atbildes un pamatojumus ar skolotāja izpildīto paraugu. Tāpat skolēni uzreiz varēja iegūt individuālu atgriezenisko saiti par paveikto un piedzīvot, kā tehnoloģiju izmantošana var palīdzēt apgūt mācību saturu.
  Atgriezeniskā saite par mācību procesu no skolēniem pie manis vēl tikai ceļo, tāpēc nevaru komentēt, vai viņi saskata līdzīgus ieguvumus. Taču personīgi man ir fantastisks gandarījums, kā no malas izskatījās skolēnu mācīšanās, un cik lieliski ir zināt, ka katram skolēnam datorā bija pieejams savs individuālais skolotājs manā personā.

  Stundas norises video fragments https://www.facebook.com/1042611640/videos/pcb.10228866517661380/360972182961934