Skip to content

Bioloģijas praktikums LU Botāniskajā dārzā

    botāniskais dārzs

    Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolēni mācību kursa “Bioloģijas praktikums” ietvaros skolotāja Kristapa Korņejeva vadībā apmeklē Latvijas Universitātes Botānisko dārzu. Skolēni apgūst mācību saturu, kas ir saistīts ar augu selekciju, veģetatīvo pavairošanu un bioloģisko daudzveidību.

    Attēlos: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni mācību ekskursijas laikā LU Botāniskajā dārzā