Skip to content

lasītāju klubs “Garāmgājēji” iepazīst Māras Upmanes-Holšteines autobiogrāfiju “Piezīmes uz šaubu malām”

    Garāmgājēeji

    Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā turpina darboties lasītāju klubs “Garāmgājēji”. Tā ietvaros kluba dalībnieki – skolēni, skolotāji un vecāki – izvēlas mēneša grāmatu, izlasa to un satiekas uz sarunu par gūto lasīšanas pieredzi. Aprīlī tika lasīta Māras Upmanes-Holšteines autobiogrāfija “Piezīmes uz šaubu malām”.

    Attēlā: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas lasītāju kluba “Garāmgājēji” dalībnieki sarunā par izlasīto grāmatu