Skip to content

LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltītie svētki

    Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā atzīmēti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītie svētki.

    Svētku pasākuma laikā skolēnus un skolas darbiniekus uzrunāja skolas direktors Oskars Kaulēns, skolēnu pašpārvaldes prezidente Kitija Emīlija Branta un ar priekšnesumiem priecēja skolas vokālais ansamblis skolotājas Daces Ābramas vadībā.

    Pēc pasākuma svinīgās daļas skolēni piedalījās komandu prāta spēlēs “Draudzīgais (iz)Aicinājums”, kurā varēja apliecināt savu erudīciju un zināšanas par Latvijas vēstures, ģeogrāfijas, sporta un citiem ar Latviju saistītiem notikumiem. Svētku pasākuma noslēgumā skolēni pasniedza citu klašu skolēniem pašu ceptas svētku tortes kā sveicinu 4. maija svētkos.

    Īpašu paldies skolas kopienas vārdā sākām skolotājai Līgai Piksei-Zvirbulei par prāta spēļu norises organizēšanu un skolēnu iesaistīšanu “Draudzīgajā (iz)Aicinājumā”!

    Attēlos: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu komandu prāta spēles “Draudzīgais (iz)Aicinājums” par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai