Skip to content

Skolotāji viesojās Lundehusskolen

    Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāju delegācija turpina dalību Erasmus+ projekta “Mācīt ikvienu” Kopenhāgenā (Dānijā). Skolotāji viesojās Lundehusskolen – pamatskolā, kuras viens no darbības virzieniem ir diferencēta mācību procesa īstenošana. Skolotāji tikās ar skolas direktoru Kimu Stenholmu Paulsenu (Kim Stenholm Paulsen) un vēroja 9. klases angļu valodas stundu.

    Attēlos: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāji Erasmus+ projekta pieredzes apmaiņas vizītē Kopenhāgenā

    Dānija