Skip to content

Skolas kontaktinformācija

Skolas rekvizīti

Juridiskā adrese: Cēsu novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

A/S SEB banka konts: LV51 UNLA 0004013130835

Konti ziedojumiem: LV82 UNLA 0050002691901,
LV45 HABA 0551007864646

Nosūtiet mums ziņu!